‘Veel lezende kinderen halen betere resultaten op school’

‘Veel lezende kinderen halen betere resultaten op school’

Fabiënne, Sarah en Nina van De Twickel lezen graag op school. (Foto: Jan Aukes)

Een kind dat leest met plezier wordt slimmer, leert beter en bevordert uiteindelijk zijn of haar carrière. Dat hoeft niet perse 'met een boekje in een hoekje' te zijn. Ook digitaal lezen is goed voor de ontwikkeling. Hoe bevorder je het lezen thuis en op school, met name bij kinderen die de liefde voor het boek van huis uit niet meegekregen hebben? Bibliotheek Haarlemmermeer is een leesbevorderingsnetwerk gestart: 'De Bibliotheek op school'.

Een kind dat leest met plezier wordt slimmer, leert beter en bevordert uiteindelijk zijn of haar carrière. Dat hoeft niet perse ‘met een boekje in een hoekje’ te zijn. Ook digitaal lezen is goed voor de ontwikkeling. Hoe bevorder je het lezen thuis en op school, met name bij kinderen die de liefde voor het boek van huis uit niet meegekregen hebben? Bibliotheek Haarlemmermeer is een leesbevorderingsnetwerk gestart: ‘De Bibliotheek op school’.

Op de meeste basisscholen is een schoolbibliotheek aanwezig. Met (voor)leesboeken maar ook met non-fictie, bijvoorbeeld voor het maken van werkstukken. Dat laatste kan analoog en digitaal. In de klas kunnen de leerlingen vrij lezen. Het is bewezen dat een kind dat een kwartier per dag vrij leest, duizend nieuwe woorden per jaar leert. Maar hoe meet je het leesgedrag en het leesplezier bij kinderen? En hoe verhoog je het leesplezier? Leerkrachten hebben meestal geen tijd voor een dergelijke ‘monitoring’.

Hier komt de bibliotheek in beeld. De medewerkers weten al jaren hoe belangrijk lezen is en het lezen bij kinderen wordt bevorderd door bijvoorbeeld al bij baby’s een koffertje aan te bieden met voorleesboekjes en een cd met kinderliedjes (het project Boekstart) Om de doorgaande lijn in het leesonderwijs te bevorderen via kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool is het project ‘De Bibliotheek op school’ gestart.

Barbara van Walraven, Programma Manager Innovatie en Ontwikkeling bij de Bibliotheek Haarlemmermeer: ‘Het betreft een landelijke aanpak voor het primair onderwijs waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan zaken als taalontwikkeling en leesbevordering. We willen de aanpak sluitend krijgen met gezamenlijke verantwoordelijkheid bij scholen, de bibliotheek en bijvoorbeeld de gemeente.’

Pilot

In Haarlemmermeer is nu een pilot opgezet met vier scholen. Bibliotheek op school biedt deze scholen een handreiking bij het vastleggen van visies en doelen, een monitor voor het jaarlijks meten van leesattitude en leengedrag en ze helpt bij het opzetten van een schoolbibliotheek, ook digitaal. Bibliotheekmedewerkers leiden bijvoorbeeld een leescoördinator op school op. De bibliotheken organiseren ook Nationale Voorleesdagen en De Rode Draad voor de groepen 1 tot en met 8, waarbij zes weken boeken uit de bieb op school zijn.

Bieb oma

Basisschool De Twickel is één van de scholen die aan de pilot meewerken. Martijn Blijleven is er leescoördinator: ‘Ik ben de spin in het web tussen ouders die met hun kind boeken komen uitzoeken. Door Bibliotheek op school krijgen we meer inzicht in het leesgedrag thuis en we bieden een goede leesomgeving. Ook krijgen we inzicht in hoe kinderen gaan ontdekken dat lezen ook leuk kan zijn. Ze hebben hun leesvaardigheid iedere dag nodig. Als ze veel lezen, halen ze betere resultaten op school. Ouders helpen ons daarbij. Zo hebben we een ‘bieb oma’: ‘Oma Elly’, een oud-leerkracht, die kinderen van groep één en twee helpt met boeken uitzoeken en bijvoorbeeld moeilijke woorden uitlegt.’

‘Lezen is de basis van alles,’ besluit Walraven ‘Nog te veel kinderen komen laaggeletterd van school. Als ze mee willen doen met de kenniseconomie moeten ze goed leren lezen.’

Afgelopen dinsdagmiddag vond in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale een conferentie plaats over het project voor schooldirecties, schoolbesturen en vertegenwoordigers van de gemeente.